Alminnelige vilkår og betingelser

wedotv er en OTT-tjeneste som gir brukere og medlemmer tilgang til filmer og TV-programmer som videoinnhold ("wedotv-innhold"). Begrepet over-the-top-innhold (OTT) refererer til overføring av video- og lydinnhold via internettilgang uten at en internettleverandør er involvert i kontrollen eller distribusjonen av innholdet. Overføringen skjer via internett til TV-apparater, datamaskiner og andre enheter ("wedotv ready devices"). Brukeren kan også få tilgang til wedotv-innholdet via wedotv-nettstedet eller wedotv-appen. Tekniske krav for bruk av wedotv er en internettforbindelse og en strømmekompatibel sluttapparat samt bruk av en aktuell nettleser eller wedotv-appen.


Tjenesten wedotv leveres til deg av Video Solutions AG, representert ved styreleder Philipp Rotermund, Zählerweg 12, 6300 Zug, Sveits.


Disse generelle vilkårene for bruk av wedotv inneholder de grunnleggende reglene for brukerforholdet mellom wedotv som leverandør og wedotv-brukerne. De gjelder for alt innhold, alle funksjoner og andre tjenester som wedotv leverer til brukeren på grunnlag av brukerforholdet. "wedotv-tjenesten", "vår tjeneste" eller "tjenesten" brukes i disse bruksvilkårene for å betegne tjenesten.


wedotv er en gratistjeneste. Det betyr at brukerne kan bruke wedotv gratis med reklame.


wedotv forbeholder seg retten til når som helst å endre disse generelle vilkårene. Brukeren vil bli varslet om enhver slik endring og vil få rett til å protestere mot endringen innen fire uker etter varselet. Hvis brukeren motsetter seg en endring i bruksvilkårene, forbeholder wedotv seg retten til å si opp avtalen med den aktuelle brukeren. Brukeren vil bli informert om konsekvensene av en innsigelse i endringsvarselet.

1. Gratis versjon

Brukeren kan bruke innholdet gratis, men må akseptere at det vises reklame i alle programmer. Gratis wedotv-tjenester finansieres av reklame. I denne forbindelse forbeholder wedotv seg retten til å vise personlig tilpasset reklame (f.eks. reklameklipp fra reklamepartnere) for egne tilbud og tilbud fra tredjeparter før og under strømming av videoinnhold.


wedotv-appen kan lastes ned eller kjøpes via app-butikker for ulike plattformer (Apple App Store eller Google Play). For bruk av de respektive app-butikkene gjelder utelukkende bruks- og kjøpsvilkårene til de respektive operatørene.


Kvaliteten på strømmingen avhenger av brukerens tilgjengelighet og tilkobling til internett. Av tekniske årsaker kan kvaliteten på wedotv-tjenestene (f.eks. videokvaliteten) være lavere på enkelte steder (spesielt i utlandet). Det kan ikke på noe tidspunkt gjøres krav på konstant tilgjengelighet eller en bestemt kvalitet på wedotv-tjenestene.


wedotv forbeholder seg retten til å tilby enkelte wedotv-tjenester bare i visse regioner av tekniske eller juridiske årsaker. Tekniske tiltak (f.eks. geotargeting basert på IP-adressen til internettforbindelsen som brukes) må ikke omgås eller forstyrres av brukeren.


2. wedotv-tjenesten

2.1 Du må være minst 18 år eller myndig for å bruke wedotv-tjenesten. Mindreårige kan bare bruke tjenesten under tilsyn av en voksen.


2.2. wedotv-tjenesten og alt innhold som vises gjennom tjenesten er kun til personlig og ikke-offentlig bruk. Under den generelle bruken av wedotv gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens for normal tiltenkt bruk for å få tilgang til wedotv-tjenesten og se wedotv-innhold. Med unntak av denne begrensede lisensen overføres ingen rettigheter, eiendomsrett eller interesser til deg. Bruk til forretningsformål og andre formål som ikke er angitt her, er ikke tillatt. Spesielt kan brukeren ikke permanent lagre, "rippe", registrere, kopiere, dele eller på annen måte reprodusere wedotv-innhold som kun leveres via strømming, eller gjøre det offentlig tilgjengelig for tredjeparter.


2.3 Du kan bare se wedotv-innhold på geografiske steder der vi tilbyr tjenesten vår og har lisensiert slikt innhold. Innholdet som kan være tilgjengelig for visning, varierer etter geografisk plassering og endres fra tid til annen. Antall enheter du kan se på til enhver tid, avhenger av abonnementet du har valgt, og vil bli spesifisert på siden "Profil".


2.4. wedotv gjør jevnlig endringer i tjenesten, inkludert innholdsbiblioteket. Vi kan også komme til å teste ulike aspekter av Tjenesten vår, inkludert nettstedet vårt, brukergrensesnitt, reklamefunksjoner og tilgjengeligheten av wedotv-innhold.


2.5. Du samtykker i å bruke wedotv-tjenesten, inkludert alle relaterte funksjoner og funksjonalitet, i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter eller andre restriksjoner på bruk av tjenesten eller innholdet. Du samtykker til ikke å arkivere, reprodusere, distribuere, modifisere, vise, fremføre, publisere, lisensiere, lage avledede verk fra, tilby for salg eller bruke (unntatt som uttrykkelig tillatt i disse bruksvilkårene) noe innhold eller informasjon gjennom wedotv-tjenesten. Du samtykker også i at du ikke skal: omgå, fjerne, endre, deaktivere eller svekke innholdsbeskyttelsen i wedotv-tjenesten. Bruke en robot, edderkopp, skrape eller andre automatiserte midler for å få tilgang til wedotv-tjenesten. Dekompilere, reversere eller demontere programvare, andre produkter eller prosesser som er tilgjengelige via wedotv-tjenesten, sette inn kode eller produkter eller manipulere innholdet i wedotv-tjenesten på noen som helst måte, eller bruke metoder for datautvinning, -innsamling eller -utvinning. I tillegg samtykker du til ikke å laste opp, legge ut, sende via e-post eller på annen måte overføre materiale som kan forstyrre, ødelegge eller begrense dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr som er koblet til wedotv-tjenesten, inkludert programvarevirus eller administrasjon av annen datakode, filer eller programmer. Vi kan avslutte eller begrense din bruk av tjenesten hvis du bryter disse bruksvilkårene eller gjør ulovlig eller uredelig bruk av tjenesten.


2.6. Kvaliteten på visningen av wedotv-innhold kan variere fra enhet til enhet og kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert hvor du befinner deg, tilgjengelig båndbredde og/eller hastigheten på internettforbindelsen din. Tilgjengeligheten av HD, Ultra HD og HDR avhenger av Internett-tjenesten og enhetens funksjoner. Ikke alt innhold er tilgjengelig i alle formater, f.eks. HD, Ultra HD og HDR. Standardinnstillingene for avspilling i mobilnettverk ekskluderer HD-, Ultra HD- og HDR-innhold. Minimum tilkoblingshastighet for SD-kvalitet er 0,5 MBit/s. Vi anbefaler imidlertid en raskere tilkobling for å forbedre videokvaliteten. For mottak av HD-innhold (720p-oppløsning eller høyere) anbefales en nedlastingshastighet på minst 5,0 MBit/s per strøm. For å motta Ultra HD-innhold (definert som en oppløsning på 1080p eller høyere) og HDR-innhold anbefales en nedlastingshastighet på minst 25,0 Mbit/s per strøm. Du er ansvarlig for alle kostnader for internettilgang. Kontakt internettleverandøren din for informasjon om eventuelle kostnader for internettbruk. Hvor lang tid det tar å starte wedotv-innhold avhenger av en rekke faktorer, blant annet hvor du befinner deg, tilgjengelig båndbredde, innholdet du velger og konfigurasjonen av din wedotv-aktiverte enhet.


2.7. wedotv bestreber seg alltid på å sikre kontinuerlig tilgjengelighet og feilfri funksjonalitet for wedotv. Av tekniske årsaker og på grunn av avhengighet av ytre påvirkninger, som strømbrudd, maskinvare- og programvarefeil, kan imidlertid uavbrutt tilgjengelighet ikke garanteres fullt ut.


2.8 Sporadisk vedlikeholdsarbeid kan føre til midlertidig nedsatt brukbarhet eller tilgjengelighet av wedotv. wedotv vil om mulig alltid utføre vedlikeholdsarbeid utenfor de vanlige brukstidene. Planlagt arbeid som forutsigbart krever avbrudd i normal drift, vil bli kunngjort til brukeren på forhånd via e-post og/eller i wedotv-appen. Så langt det er mulig, inkluderer dette informasjon om type, omfang og varighet av funksjonsnedsettelsen.


2.9. Wedotv-programvaren er utviklet av eller for wedotv og muliggjør visning av wedotv-innhold via wedotv-aktiverte enheter. Wedotv-programvaren kan variere fra enhet til enhet og fra medium til medium, og funksjoner og funksjonalitet kan også variere fra enhet til enhet. Du erkjenner at bruk av tjenesten kan kreve programvare fra tredjeparter som er underlagt lisenser fra tredjeparter. Du godtar at du automatisk kan motta oppdaterte versjoner av wedotv og tilhørende tredjepartsprogramvare.


3. passord og kontotilgang

Medlemmet som opprettet wedotv-kontoen ("kontoinnehaveren") har tilgang til og kontroll over wedotv-kontoen og de wedotv-aktiverte enhetene som brukes for å få tilgang til tjenesten. For å opprettholde kontrollen over kontoen og forhindre at andre får tilgang til kontoen (noe som inkluderer visning av historikkinformasjon for kontoen), bør kontoinnehaveren opprettholde kontrollen over de wedotv-aktiverte enhetene som brukes for å få tilgang til tjenesten og ikke avsløre passordet til noen tredjepart. Du er ansvarlig for å oppdatere og sikre nøyaktigheten av informasjonen du gir oss i forbindelse med profilen. Vi kan avslutte profilen eller sette profilen på vent for å beskytte deg, wedotv eller våre tilknyttede selskaper mot identitetstyveri eller annen uredelig aktivitet.


4. diverse

4.1 Gjeldende lov. Disse bruksvilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med sveitsisk lov. Disse vilkårene begrenser ikke eventuelle forbrukervernrettigheter som du kan ha krav på i henhold til ufravikelige lover i landet der du bor.


4.2. Uoppfordret materiale. wedotv aksepterer ikke uoppfordret materiale eller ideer til wedotv-innhold og påtar seg intet ansvar for likheten mellom innhold eller programmer i et hvilket som helst medium og materiale eller ideer som sendes til wedotv.


4.3 Kundeservice. Hvis du vil ha mer informasjon om Tjenesten og dens funksjoner, eller hvis du trenger hjelp med Profilen din, kan du gå til wedotvs hjelpesenter på nettstedet vårt eller bruke kontaktskjemaet vårt.


4.4 Overlevelse. Hvis en eller flere bestemmelser i disse bruksvilkårene blir kjent ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves, skal gyldigheten, lovligheten og håndhevbarheten av de gjenværende bestemmelsene fortsatt gjelde fullt ut.


4.5 I tilfelle motstrid mellom disse bruksvilkårene og informasjon fra kundestøtte eller andre deler av nettstedet vårt, er det disse bruksvilkårene som gjelder.


4.6 Ved klager kan du som bruker kontakte den europeiske plattformen for online tvisteløsning i forbrukersaker: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

For sikkerhets skyld vil vi imidlertid påpeke at wedotv ikke deltar i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd og ikke er forpliktet til å gjøre det på noen måte.